Naše jablka

NAŠIM JABLKŮM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Bio, bio, jezte bio! Bio dnes frčí, avšak názor na to, co je a co není bio,
si musí udělat každý sám. Naše jablka nemají označení bio, přesto si
troufáme říct, že jsou zdravá, chutná a kvalitní. Je v našem zájmu
pěstovat jablka tak, jak velí stále přísnější zásady pěstování.
Jsme členy SISPO, a po celou dobu našeho členství jsme každoročně
obhájili, že dodržujeme metodiky zpracované tímto sdružením
pro integrované pěstování ovoce.
Jejich cílem je vypěstovat zdravé ovoce.

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO ZDRAVÉ OVOCE

Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně
omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.
Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana
(draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).
Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.
Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy
pěstování ovoce. Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými
mezinárodními normami. Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších
oblastech, málo zatížených emisemi. Právo používat ochrannou známku je
udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

SISPO OVOCE JE PRODUKOVÁNO VÝHRADNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Chráněno ochrannou známkou ®
Podstatnou část své produkce dodáváme ke zpracování na dětskou výživu
do firmy Nutricia Deva. Sady, ze kterých jablka dodáváme, jsou
pod celoroční přísnou kontrolou této firmy. Ta vypracovala vlastní systém
kvality, jímž jsme povinni se řídit. Surovina je před dodáváním podrobena
přísným laboratorním rozborům v německé potravinářské laboratoři.
Požadovaná kriteria splňujeme. Jsme v rámci ND zařazeni do programu,
jehož cílem je naučit maminky, aby svým dětem podávaly jen to nejlepší.Stačí to k tomu, abyste uvěřili a přišli si k nám nakoupit jablka?